Mne    Eng

Detalji projekta

Za potrebe Fudbalskog saveza Crne Gore, Direkcije javnih radova i Prijestonice Cetinje urađena je kontrola i usaglašavanje postojeće projektne dokumentacije objekta u funkciji sporta i rekreacije – Gradski stadion, Dio UP br.21B, DUP „Zona sporta”, Prijestonica Cetinje. Kontrola i usaglašavanje projektne dokumentacije urađeni su prvenstveno zbog znatno većeg opterećenja od snijega, koje prema novim propisima i standardima treba uzeti u obzir za lokaciju na kojoj se nalazi stadion, u odnosu na stare propise, na osnovu kojih je urađena prethodna dokumentacija.
Konstrukcija je urađena na osnovu arhitektonskih podloga „Studio K“ doo iz Podgorice. Projektovana je nova krovna konstrukcija za dvije tribine (istočnu i zapadnu). Čelična krovna konstrukcija je oslonjena na AB stubove i grede. Krovna konstrukcija se sastoji od 8 parova lučnih krovnih nosača koji se oslanjaju na betonsku konstrukciju.
U toku projektovanja glavni zadatak je bio riješiti konzolni prepust velikih dimenzija. Čelična konstrukcija je zanimljivog izgleda i oblika, ali istovremeno konstruktivno vrlo zahtjevna i komplikovana. Uzimajući u obzir navedeno, bilo je neophodno izraditi 3D model konstrukcije.

  • Investitor
    Fudbalski savez Crne Gore
  • Lokacija
    Cetinje
  • Vrijeme izrade
    2 godine i 6 mjeseci