Mne    Eng

Detalji projekta

Faza 1 i 2: Glavni projekat za izradu krovne čelične konstrukcije u prvoj fazi i jedne etaže sa krovnom konstrukcijom u drugoj fazi za hotel sa depadansima “BLUE KOTOR BAY” kategorije 5 zvjezdica.

Objekat je armirano-betonska konstrukcija u osnovi oblika ćiriličnog slova G koju čine četiri lamele (C1, C2, C3 i E). Sve lamele su spratnosti P+2 s tim što je zbog konfiguracije terena dio lamele E niži od ostatka objekta. Na tako izvedenom objektu planirana je izrada krovne čelične konstrukcije u prvoj fazi i jedne etaže sa krovnom konstrukcijom u drugoj fazi.

Faza 3: Glavni projekat kongresne sale postojećeg hotela sa depadansima “BLUE KOTOR BAY” kategorije 5 zvjezdica (kondo model poslovanja)

Konstrukcija kongresne sale je od čelika. Objekat je u osnovi pravougaonog oblika (zatvoreni dio) sa nadstrešnicom nepravilnog oblika na ulaznom dijelu, a krov je ujedno i terasa budućeg restorana.

Objekti se nalaze na urbanističkoj parceli T – dio K.O. Stoliv I Opštine Kotor, obalno područje.

  • Investitor
    "Krolbay" d.o.o. Podgorica
  • Lokacija
    Stoliv, Opština Kotor
  • Vrijeme izrade
    180 dana