Mne    Eng

Detalji projekta

Idejno rješenje pristaništa za čamce i brodove u Bečićima ispod crkve Sv. Toma u opštini Budva

  • Investitor
    Javno preduzeće za upravljanje Morskim Dobrom
  • Lokacija
    Bečići - Opština Budva
  • Vrijeme izrade
    60 dana