Mne    Eng

Detalji projekta

Glavni projekat rekonstrukcije-faza konstrukcija, rekonstruisanog objekta JZU Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" -Risan

  • Investitor
    JZU Specijalna bolnica za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković"
  • Lokacija
    Risan
  • Vrijeme izrade
    45 dana