Mne    Eng

Zaposleni

Eksperti u našem timu

Prof. dr Duško Lučić, dipl.inž.građ.

Osnivač, Predsjednik odbora direktora

Prof. dr Radenko Pejović, dipl.inž.građ.

Osnivač

Prof. dr Miloš Kneževi, dipl.inž.građ.

Osnivač

Prof. dr Miro Božović dipl.prav.

Osnivač

Snežana Rutešić, dipl.inž.građ.

Osnivač

Ivan Gorašević, BApp rač.

Menadžer za kontrolu kvaliteta

Goran Pavlović, dipl.inž.el.

Mr Ivana Tešović, dipl.inž.građ.

Izvršni direktor

Radmila Cmiljanić

Teodora Bulatović, dipl.inž.građ.

Miloš Vučinić, dipl.inž.građ.

Slavica Dopuđa, dipl.inž.arh.

Mr Kostantin Dragović, dipl.inž.građ.

Mr Nikola Luković, dipl.inž.građ.

Kemal Abdić, dipl.inž.građ.

Milanko Ostojić, dipl.inž.maš.

Nadežda Lučić, dipl.inž.građ.

Marko Knežević, dipl.inž.građ.

Jelena Perović, dipl.inž.građ.