Mne    Eng

Detalji projekta

Revizija Glavnog projekta rekonstrukcije puta Berane-Kolašin, dionica: Lubnice-Jezerine.

  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Direkcija za saobraćaj, Podgorica
  • Lokacija
    Berane-Kolašin
  • Vrijeme izrade
    60 dana