Mne    Eng

Detalji projekta

Tehnički pregled izvedenih radova na rekonstrukciji mosta na rijeci Cijevni, na putu Selište-Traboin (selo Dobričin).

  • Investitor
    Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
  • Lokacija
    Podgorica
  • Vrijeme izrade
    30 dana