Mne    Eng

Detalji projekta

Glavni projekat i nadzor za most Marsenića rijeka.

  • Investitor
    Direkcija javnih radova
  • Lokacija
    Andrijevica
  • Vrijeme izrade
    20 dana