Mne    Eng

Detalji projekta

Izrada Plana signalizacije u okviru projekta "Razvoj panoramskih puteva" u Crnoj Gori.

  • Investitor
    Direkcija javnih radova
  • Lokacija
    Crna Gora
  • Vrijeme izrade
    90 dana