Mne    Eng

Detalji projekta

Glavni projekat sanacije i ojačanja konstrukcije južne obale Gat-a 1 u Baru.
Vršenje stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Gata 1 – sjeverna obala.

  • Investitor
    Port of Adria A.D. Bar
  • Lokacija
    Bar
  • Vrijeme izrade
    30 dana