Mne    Eng

Detalji projekta

Idejno rješenje, idejni i glavni projekat marine Porto Novi.
Glavni projekat za Donje selo (01,02,03,04,00), Marina stanovi, Ribarnica.
Glavni projekat poboljšanja tla na mnogim lokacijama.

Marina Portonovi je jedna od najvećih nautičkih destinacija na Mediteranu. Marina je kapaciteta 238 vezova i projektovana je za smještaj, unutar zatvorenog bazena, brodova dužine pd 7 m do superjahti dužine do 70 m. Nudi i mogućnost prihvata jahti dužine do 120 m, na vanjskom lukobranu. Zbog svog povoljnog geografskog položaja ova Marina je potpuno funkcionalna u svim vremenskim uslovima. Marina u kompleksu Porto Novi zahvata dio akvatorijuma uz istočnu granicu prostora bivše vojne kasarne u kome gravitiraju parcele sa mješovitom namjenom na kojima je izgrađen ostatak kompleksa. Površina urbanističke parcele iznosi 15.254 m2 , dok je korisna površina akvatorijuma unutar Marine iznosi 7ha. U sastavu Marine projektovana je izgradnja manjih pratećih objekata , neophodnih za funkcionsanje po najvišim svjetskim standardima. Prostor Marine će biti zaštićen od strane sjevernog i južnog pristaništa i talasne barijere. Njen projektovani kapacitet čini 233 (izgrađeno 238) vezova za plovila različitih gabarita (od ribarskih plovila do megajahti)dužine od 7 do 70 m. Sastoji se od pet segmenata: 1 . glavno pristanište; 2. gradski kej; 3. sjeverna riva; 4. južni i 5. sjeverni krak

Vrijednost izvedenih radova: 18.000.000,00 eura (bez kamenog popločavanja, objekata na marini, plivajućih pontona i sistema sidrenja)

  • Investitor
    Azmont Investment, Alpina Milano
  • Lokacija
    Porto Novi
  • Vrijeme izrade
    3 godine