Mne    Eng

Detalji projekta

Postojeća zapadna tribina ne zadovoljava savremene potrebe i standarde za organizovanje fudbalskih utakmica, pa je za potrebe Fudbalskog saveza Crne Gore i opštine Nikšić urađen Glavni projekat rekonstrukcije zapadne tribine gradskog stadiona „Stadion kraj Bistrice” K.P. broj 1448 i 1451/1, list nepokretnosti 1233, K.O. Rubeža, Nikšić. Projekat konstrukcije izrađen je prema arhitektonskim podlogama „Arterija“ studia iz Nikšića.

U osnovi konstrukcija je pravougaonog oblika, dimenzija 100x27.9 m. Krovna konstrukcija je jednovodna, sa nagibom od 2.70˚ (4.71 %). Konstruktivni sistem čelične konstrukcije nadstrešnice je linijski sistem grede na dva polja, sa prvim poljem koje se oslanja na AB nosače tribina raspona 6.85 m i konzolnim prepustom raspona 21.25 m. Negativna reakcija je prihvaćena sistemom zatega. Svaki drugi glavni nosač se oslanja na kontinualnu podvlaku. U toku projektovanja glavni zadatak je bio riješiti konzolni preput velikih dimenzija. Čelična konstrukcija je zanimljivog izgleda i oblika ali istovremeno konstruktivno vrlo zahtjevna i komplikovana, gdje se do 10 elemenata sustiče u jednom čvoru. Uzimajući u obzir navedeno, bilo je neophodno izraditi 3D model konstrukcije. U toku izvođenja „Institut za građevinarstvo“ je angažovan kao projektantski nadzor.

  • Investitor
    Opština Nikšić i Fudbalski savez Crne Gore
  • Lokacija
    Nikšić
  • Vrijeme izrade
    60 dana