Mne    Eng

Detalji projekta

Most „Đurđevića Tara“ nalazi se na regionalnom putu R-4 Pljevlja- Đurđevića Tara – Mojkovac (magistralni put M-6, dionica Pljevlja - Đurđevića Tara - Žabljak). Most je izgrađen u periodu od 1938. do 1940. godine, i u to vrijeme bio je najveći drumski most od armiranog betona u Evropi, kao i jedan od najvećih i najljepših mostova na svijetu. Visina mosta je 149m nad rijekom Tarom koju premošćava sa pet lukova. Most je dugačak 366m.
Cilj izrade tehničke dokumentacije je utvrđivanje postojećeg stanja mosta i prilaznih saobraćajnica u pogledu nosivosti, trajnosti i funkcionalnosti, izbor optimalnih rješenja za sanaciju i rekonstrukciju mosta, izbor optimalnih rješenja za rekonstrukciju i izgradnju prilaznih saobraćajnica, izbor optimalnih rješenja za estetsku i turističku valorizaciju mosta i lokacije, kao i obezbjeđivanje mjera za zaštitu životne sredine u toku izvođenja radova i upotrebe mosta.
Imajući u vidu izuzetne vrijednosti mosta i lokacije od projektanta se zahtjeva da pristup projektovanju bude multidisciplinaran uz sagledavanje svih tehničkih, ekonomskih, prostornih, estetskih, ekoloških i drugih posljedica realizacije projekta, respektovanje svih uslova koji će biti propisani i uz primjenu savremenih tehnoloških dostignuća.

  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Podgorica i Vlada NR Kine, China Railway Eryuan Engineering Group, Consulting and Supervision Co.
  • Lokacija
    Đurđevića Tara
  • Vrijeme izrade
    U toku