Mne    Eng

Detalji projekta

Izrada Studije opravdanosti i Idejnog rješenja željezničke pruge Pljevlja - Bijelo Polje (Ravna Rijeka) - Berane - granica sa Republikom Kosovo.

  • Investitor
    Željeznička infrastruktura Crne Gore A.D. Podgorica
  • Lokacija
    Pljevlja, Berane, Kosovo
  • Vrijeme izrade
    180 dana