Mne    Eng

Detalji projekta

Izrada Studije opravdanosti i Idejnog rješenja željezničke pruge Pljevlja-Bijelo Polje (Ravna Rijeka)-Berane-granica sa Republikom Kosovo

  • Lokacija
    Pljevlja, Berane, Kosovo
  • Investitor
    Željeznička infrastruktura Crne Gore A.D. Podgorica
  • Vrijeme izrade
    180 dana