Mne    Eng

Detalji projekta

Revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, Podgorica-Kolašin, na stacionaži 1023+800, lokalitet "Počinak", u dužini od cca 300m.

  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Direkcija za saobraćaj, Podgorica
  • Lokacija
    Počinak
  • Vrijeme izrade
    30 dana