Mne    Eng

Detalji projekta

Revizija Glavnog projekta trajne sanacije klizišta "Markovići", na km 54+100 magistralnog puta M-2.3, dionica Cetinje - Budva.

  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Direkcija za saobraćaj, Podgorica
  • Lokacija
    Cetinje-Budva
  • Vrijeme izrade
    60 dana