Mne    Eng

Detalji projekta

Projektovana karting staza je dužine 802,33m po osovini. Staza je planirana za licencu „C“ po standardima CIK-FIA Federacije. Predmet ovog projekta je bila i zona uređenja terena oko planiranog objekta koja se nastavlja na prometnu raskrsnicu, a koja obuhvata planiranje parking mjesta uz arhitektonski objekat za potrebe posjetilaca i zaposlenih, kao i saobraćajno-građevinski dio projekta same karting staze sa pratećim manipulativnim površinama.

  • Investitor
    Tošmil Hidraulik d.o.o. Podgorica
  • Lokacija
    Liješnje, Podgorica
  • Vrijeme izrade
    60 dana