Mne    Eng

Detalji projekta

U okviru predmetne rekonstrukcije izvedeni su radovi na rekonstrukciji gornjeg stroja, odnosno izvršena je zamjena drvenih pragova betonskim pragovima i elastičnim pričvrsnim priborom, mehanični iskop zastorne prizme i ugradnja silikatnog tucanika. U okviru rekonstrukcije izvršeni su radovi na čišćenju postojećih drenažnih kanala, radovi na sanaciji donjeg stroja ispred tunela u dužini od 351 m, radovi na rekonstrukciji kontaktne mreže i telekomunikacione infrastrukture. Radovi su izvođeni svakog dana, u toku noćnog zatvora pruge u trajanju od 4 h i 30 min.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 4,190,245.59 €. Radove je izvodio konzorcijum JV Strabag AG Austria i Crnagoraput AD Podgorica, Investitor je Direkcija javnih radova, a Krajnji Korisnik je Željeznička Infrastruktura Crne Gore. Izvođenje i supervizija radova vršeni su u skladu sa Crvenim Fidicom (Izdanje 1999).

Rad u najdužem željezničkom tunelu na Balkanu (L=6.170,60 m), noću, u teškim uslovima rada i brojim inženjerskim problemima, u trajanju od svega 4 h i 30 min dnevno, predstavljali su poseban inženjerski izazov.

  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Direkcija javnih radova, Podgorica
  • Lokacija
    Virpazar-Sutomore, Crna Gora
  • Vrijeme izrade
    315 dana