Mne    Eng

Detalji projekta

Idejni i Glavni projekat novog čeličnog magacina KP 2892, 2893, 2895/2, KO Dajbabe, UP 31, DUP "Industriska zona KAP" u Podgorici, okvirna površina 1900 m 2.

  • Investitor
    Falcon d.o.o. Podgorica
  • Lokacija
    Podgorica
  • Vrijeme izrade
    365 dana