Mne    Eng

Detalji projekta

Stručni nadzor nad sanacijom čeličnih antenskih stubova na lokacijama Zekova glava na Bjelasici i Štirovnik na Lovćenu

  • Lokacija
    Cetinje i Kolašin
  • Investitor
    Radio difuzni centar d.o.o. Podgorica
  • Vrijeme izrade
    30 dana