Mne    Eng

Detalji projekta

Revizija tehničke dokumentacije za rekonstrukciju magistralnog puta M-2, dionica Podgorica-Kolašin, od km 1008+850 do km 1012+630

  • Lokacija
    Podgorica-Kolašin
  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Direkcija za saobraća, Podgorica
  • Vrijeme izrade
    30 dana