Mne    Eng

Detalji projekta

Revizija Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže za prikupljanje fekalnih i atmosferskih otpadnih voda u opštinama Plav i Gusinje

  • Lokacija
    Plav i Gusinje
  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Diekcija javnih radova, Podgorica
  • Vrijeme izrade
    15 dana