Mne    Eng

Detalji projekta

Glavni projekat sanacije dijela padine, iznad porušenog potpornog zida na lokalitetu "Ratac", sa geodetskim snimanjem i tretiranjem padine od km 449+070 do km 449+220 pruge Podgorica-Bar

  • Lokacija
    Bar
  • Investitor
    Željeznička infrastruktura Crne Gore A.D. Podgorica
  • Vrijeme izrade
    30 dana