Mne    Eng

Detalji projekta

Glavni projekat rekonstrukcije u smislu dogradnje trajektnog pristaništa na kat. parc. 356 KO Đurići, Opština Herceg Novi

  • Lokacija
    Herceg Novi
  • Investitor
    Pomorski saobraćaj A.D. Herceg Novi
  • Vrijeme izrade
    30 dana