Mne    Eng

Detalji projekta

Most je dužine 95 m, svijetlog otvora 80 m, ukupna širina rasponske konstrukcije je 9,20 m i čini je kolovoz – 6 m i pješačke staze sa obje strane kolovoza od po 1,60 m. Most je izveden od armiranog betona, kao kombinacija lučne konstrukcije i grednog sistema sa stubovima. Lučni dio konstrukcije čine dva luka “blizanca” promjenljive visine i konstantne debljine. Nadlučnu konstrukciju čine stubovi sa podužnim i poprečnim grednim nosačima i kolovoznom pločom. Stubovi su konstantnog poprečnog presjeka i promjenljive visine, koja je prilagođena terenskim uslovima i lučnoj konstrukciji. Glavni nosači su kontinuirane grede konstantnog poprečnog presjeka. Debljina kolovozne ploče u polju iznosi cca 15 cm. Obalni oslonci su izvedeni kao masivni betonski elementi, sa odvojenim paralelnim krilima na po jednoj strani i sa trakastim temeljima.

  • Lokacija
    Bijelo Polje
  • Investitor
    Opština Bijelo Polje
  • Vrijeme izrade
    60 dana