Mne    Eng

Detalji projekta

Izrada Generalnog i Glavnog projekta za izgradnju treće trake na magistralnom putu M-2 Podgorica-Ribarevina, dionica Lepenac-Slijepač most, lokalitet Slijepač most od km 1081+800 do km 1083+800

  • Lokacija
    Bijelo Polje
  • Investitor
    Vlada Crne Gore, Direkcija za saobraća, Podgorica
  • Vrijeme izrade
    30 dana