icon icon icon

IG CERT

 

IG CERT je poslovna jedinica INSTITUTA ZA GRAĐEVINARSTVO d.o.o. Podgorica koja sprovodi sertifikaciju građevinskih proizvoda i procesa fabričke kontrole proizvodnje.

 

IG CERT sprovodi sertifikaciju kompetentno, konzistentno i nepristrasno kao treća strana saglasno standardu MEST EN ISO/IEC 17065: 2014.

 

IG CERT sertifikuje građevinske proizvode i rukovodi poslom tokom nadzora, ispitivanja građevinskih proizvoda i kontrole fabričke proizvodnje u svrhu sertifikacije, tj. ima potpun nadzor i odgovornost u sprovođenju postupka sertifikacije i održavanja sertifikata.

U skladu sa Zakonom o građevinskim proizvodima (Sl.List CG, br 18/2014 od 11.04.2014, 051/17 od 03.08.2017); i podzakonskim aktima koji proizilaze iz ovog Zakona IG CERT je u pripremi za dobijanje akreditacije za sertifikaciju građevinskih proizvoda za sistem ocjenjivanja 2+ u okviru sledećeg opsega:

Harmonizovano područje:

  • Agregati za beton, saglasno MEST EN 12620:2015;
  • Agregati za bitumenske mješavine i obradu površina puteva, aerodroma i drugih saobraćajnih površina saglasno MEST EN 13043:2015;
  • Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinarstvu i izgradnji puteva МEST EN 13242:2015;
  • Agregati za zastor željezničkih pruga, saglasno МEST EN 13450:2015;
  • Hidrotehnički kamen - Dio 1, saglasno МEST EN 13383-1:2009;
  • Bitumenske mješavine saglasno MEST EN 13108-1:2017;
  • Bitumenske mješavine saglasno MEST EN 13108-5:2017.

Neharmonizovano područje:

  • Beton, saglasno MEST EN 206:2018.

Za sve dodatne informacije vezane za process sertifikacije molim obratite se na mail izgmne.cert@gmail.com

 

 

PREUZIMANJE: